2008-11-29 Bo Kaspers Orkester från Lisebergshallen (1/13)

2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg
2008-11-29 - Bo Kaspers Orkester spelar på Lisebergshallen, Göteborg