2012-03-29 Den Svenska Björnstammen från Kulturens hus (1/6)

2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå
2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå
2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå
2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå
2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå
2012-03-29 - Den Svenska Björnstammen spelar på Kulturens hus, Luleå