2012-03-30 Den Svenska Björnstammen från Umeå Open (7/8)

2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-30 - Den Svenska Björnstammen spelar på Umeå Open, Umeå