2009-12-11 Deportees från Sagateatern (1/12)

2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2009-12-11 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå