2010-05-07 Deportees från Debaser Medis (1/6)

2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm
2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm
2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm
2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm
2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm
2010-05-07 - Deportees spelar på Debaser Medis, Stockholm