2012-07-06 Deportees från Sundsvalls gatufest (1/9)

2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall
2012-07-06 - Deportees spelar på Sundsvalls gatufest, Sundsvall