2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg
2012-05-09 - Göteborgs Symfoniker med Leif Segerstam spelar på Konserthuset, Göteborg