2009-07-18 Guru's Jazzmatazz från Stockholm Jazz Festival (1/8)

2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm
2009-07-18 - Guru's Jazzmatazz spelar på Stockholm Jazz Festival, Stockholm