2006-07-08 Håkan Hellström från Peace & Love (1/8)

2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge
2006-07-08 - Håkan Hellström spelar på Peace & Love, Borlänge