2006-07-11 Håkan Hellström från Allsång på skansen (1/1)

2006-07-11 - Håkan Hellström spelar på Allsång på skansen, Stockholm