2007-09-07 Håkan Hellström från Liseberg (1/18)

2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg
2007-09-07 - Håkan Hellström spelar på Liseberg, Göteborg