2012-06-14 Joker från Hultsfredsfestivalen (1/3)

2012-06-14 - Joker spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2012-06-14 - Joker spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2012-06-14 - Joker spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred