2012-06-28 Laleh från Peace & Love (1/16)

2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge
2012-06-28 - Laleh spelar på Peace & Love, Borlänge