2013-05-11 Lisa Alma från Øresundsfestival (1/9)

2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö
2013-05-11 - Lisa Alma spelar på Øresundsfestival, Malmö