2009-01-17 Maskinen från P3 Guld (1/7)

2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg
2009-01-17 - Maskinen spelar på P3 Guld, Göteborg