2009-12-11 Maskinen från Debaser Hornstulls Strand (4/8)

2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-12-11 - Maskinen spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm