2012-03-31 Maskinen från Umeå Open (1/15)

2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå
2012-03-31 - Maskinen spelar på Umeå Open, Umeå