2011-07-02 Miss Li från Peace & Love (9/9)

2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge
2011-07-02 - Miss Li spelar på Peace & Love, Borlänge