2004-07-09 Motörhead från Peace & Love (1/6)

2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge
2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge
2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge
2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge
2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge
2004-07-09 - Motörhead spelar på Peace & Love, Borlänge