2010-07-09 Motörhead från Getaway Rock (1/9)

2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle
2010-07-09 - Motörhead spelar på Getaway Rock, Gävle