2015-06-12 Motörhead från Greenfield Festival (1/9)

2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken
2015-06-12 - Motörhead spelar på Greenfield Festival, Interlaken