2006-06-16 Opeth från Hultsfredsfestivalen (1/11)

2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred
2006-06-16 - Opeth spelar på Hultsfredsfestivalen, Hultsfred