2008-08-22 Opeth från Malmöfestivalen (1/12)

2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö
2008-08-22 - Opeth spelar på Malmöfestivalen, Malmö