2008-12-17 Opeth från Debaser Medis (1/6)

2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm
2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm
2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm
2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm
2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm
2008-12-17 - Opeth spelar på Debaser Medis, Stockholm