2010-07-10 Sator från Stadsfesten (1/15)

2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå
2010-07-10 - Sator spelar på Stadsfesten, Skellefteå