2008-06-28 Satyricon från Metaltown (3/6)

2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg
2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg
2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg
2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg
2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg
2008-06-28 - Satyricon spelar på Metaltown, Göteborg