2009-06-13 Schneider TM från Debaser Hornstulls Strand (2/3)

2009-06-13 - Schneider TM spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-06-13 - Schneider TM spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm
2009-06-13 - Schneider TM spelar på Debaser Hornstulls Strand, Stockholm