2011-05-26 Serenades från Södra Teatern (1/5)

2011-05-26 - Serenades spelar på Södra Teatern, Stockholm
2011-05-26 - Serenades spelar på Södra Teatern, Stockholm
2011-05-26 - Serenades spelar på Södra Teatern, Stockholm
2011-05-26 - Serenades spelar på Södra Teatern, Stockholm
2011-05-26 - Serenades spelar på Södra Teatern, Stockholm