2011-06-28 Serenades från Where The Action Is (1/8)

2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg
2011-06-28 - Serenades spelar på Where The Action Is, Göteborg