2006-11-17 Slayer från Malmömässan (1/9)

2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö
2006-11-17 - Slayer spelar på Malmömässan, Malmö