2012-04-06 Soko från Debaser Medis (4/11)

2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm
2012-04-06 - Soko spelar på Debaser Medis, Stockholm