2007-06-28 Svenska Akademien från Peace & Love (1/12)

2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Svenska Akademien spelar på Peace & Love, Borlänge