2007-07-06 Takida från Gatufesten (1/13)

2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall
2007-07-06 - Takida spelar på Gatufesten, Sundsvall