2008-06-27 Takida från Peace & Love (5/5)

2008-06-27 - Takida spelar på Peace & Love, Borlänge
2008-06-27 - Takida spelar på Peace & Love, Borlänge
2008-06-27 - Takida spelar på Peace & Love, Borlänge
2008-06-27 - Takida spelar på Peace & Love, Borlänge
2008-06-27 - Takida spelar på Peace & Love, Borlänge