2009-11-19 Takida från Sporthallen (8/8)

2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping
2009-11-19 - Takida spelar på Sporthallen, Linköping