2005-03-12 Timo Räisänen från Diesel (035-festivalen) (1/3)

2005-03-12 - Timo Räisänen spelar på Diesel (035-festivalen), Halmstad
2005-03-12 - Timo Räisänen spelar på Diesel (035-festivalen), Halmstad
2005-03-12 - Timo Räisänen spelar på Diesel (035-festivalen), Halmstad