2007-04-19 Tingsek från Debaser Medis (5/6)

2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm
2007-04-19 - Tingsek spelar på Debaser Medis, Stockholm