2007-06-28 Vader från Peace & Love (3/5)

2007-06-28 - Vader spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Vader spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Vader spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Vader spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-28 - Vader spelar på Peace & Love, Borlänge