Prislista

Dessa priser gäller för licensering av en bild för användning av professionella kunder. Moms tillkommmer med 25 % på alla priser. Kontakta oss på pro@rockfoto.nu eller logga in direkt på Rockfoto Pro om du redan har ett konto.


→ Bild för teckningsunderlag

 • Alla format
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 800,00 kr

→ Bild i TV

 • Tv-sändning
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Per sändning → 1 600,00 kr

→ Bild i annons

 • Mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 10 000 → 3 000,00 kr
  • < 50 000 → 4 000,00 kr
  • < 250 000 → 6 000,00 kr
  • < 1 000 000 → 9 000,00 kr
  • < 3 000 000 → 11 000,00 kr
 • Dominerande bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 10 000 → 5 000,00 kr
  • < 50 000 → 6 000,00 kr
  • < 250 000 → 8 000,00 kr
  • < 1 000 000 → 13 000,00 kr
  • < 3 000 000 → 18 000,00 kr

→ Bild i bannerannons på Internet

 • Bannerannons
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 1 månad visningstid → 4 000,00 kr
  • < 6 månader visningstid → 7 000,00 kr
  • < 1 år visningstid → 10 000,00 kr

→ Bild i bok eller läromedel

 • Insida
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 1 100,00 kr
  • < 10 000 → 1 300,00 kr
  • < 50 000 → 1 600,00 kr
  • < 100 000 → 1 800,00 kr
 • Helsida
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 1 300,00 kr
  • < 10 000 → 1 500,00 kr
  • < 50 000 → 1 900,00 kr
  • < 100 000 → 2 100,00 kr
 • Omslag/uppslag/skyddsomslag
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 3 000,00 kr
  • < 10 000 → 3 900,00 kr
  • < 50 000 → 4 500,00 kr
  • < 100 000 → 5 500,00 kr

→ Bild i informations- och AV-material

 • Utbildning, föredrag, teater, ej reklam (1 år)
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 900,00 kr
 • Kommersiellt bruk (1 år)
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 1 800,00 kr

→ Bild i kommersiell trycksak

 • Insida, mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 2 000,00 kr
  • < 50 000 → 2 500,00 kr
  • < 100 000 → 3 000,00 kr
 • Insida, dominerande bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 2 500,00 kr
  • < 50 000 → 3 000,00 kr
  • < 100 000 → 3 500,00 kr
 • Omslag, mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 2 200,00 kr
  • < 50 000 → 2 700,00 kr
  • < 100 000 → 3 200,00 kr
 • Omslag/uppslag
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 3 200,00 kr
  • < 50 000 → 4 000,00 kr
  • < 100 000 → 5 200,00 kr

→ Bild i pressrelease

 • Pressrelease
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 2 500,00 kr

→ Bild i utställning eller monter

 • Tillfällig utställning, max 3 månader
  • (Upplaga) → (Pris)
  • 1 bild → 2 600,00 kr
 • Permament- eller vandringsutställning, max 1 år
  • (Upplaga) → (Pris)
  • 1 bild → 3 800,00 kr
 • Digital Fil For Print Pa Tavla
  • (Upplaga) → (Pris)
  • 1 bild → 990,00 kr

→ Bild på Internet eller intranät

 • Kommersiell användning
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 mån → 1 000,00 kr
  • < 6 mån → 1 300,00 kr
  • < 1 år → 2 000,00 kr
  • < 2 år → 3 800,00 kr
 • Redaktionell användning
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 mån → 800,00 kr
  • < 6 mån → 1 000,00 kr
  • < 1 år → 1 300,00 kr
  • < 2 år → 1 800,00 kr
 • Ideell organisation, blogg, sociala medier
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 mån → 400,00 kr
  • < 6 mån → 700,00 kr
  • < 1 år → 1 000,00 kr
  • < 2 år → 1 500,00 kr

→ Bild på affisch/annonspelare

 • Upp till 70x100 cm
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 100 → 3 000,00 kr
  • < 500 → 4 500,00 kr
  • < 2 000 → 6 000,00 kr
 • Större än 70x100 cm
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 100 → 6 000,00 kr
  • < 500 → 9 000,00 kr
  • < 2 000 → 14 000,00 kr
 • Buss-, spårvägs- och t-banereklam/Stortavla under max 1 år
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 27 000,00 kr

→ Bild på vykort/företagskort/brev

 • Normal storlek
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 2 100,00 kr
  • > 3 000 → 3 000,00 kr
 • Dubbel panorama
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 3 700,00 kr
  • > 3 000 → 4 500,00 kr

→ Bild till Blu-Ray, DVD, CD eller Kasett

 • Mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 1 900,00 kr
  • < 10 000 → 2 400,00 kr
  • < 50 000 → 3 000,00 kr
 • Dominerande bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 4 800,00 kr
  • < 10 000 → 7 000,00 kr
  • < 50 000 → 11 000,00 kr

→ Dagspress

 • Alla format
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Alla upplagor → 930,00 kr

→ Redaktionell användning

 • Insida, mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 790,00 kr
  • < 10 000 → 1 000,00 kr
  • < 50 000 → 1 150,00 kr
  • < 250 000 → 1 300,00 kr
  • > 250 000 → 1 400,00 kr
 • Insida, dominerande bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 1 200,00 kr
  • < 10 000 → 1 400,00 kr
  • < 50 000 → 1 500,00 kr
  • < 250 000 → 1 600,00 kr
  • > 250 000 → 1 800,00 kr
 • Omslag, mindre bild
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 1 400,00 kr
  • < 10 000 → 1 600,00 kr
  • < 50 000 → 1 800,00 kr
  • < 250 000 → 1 900,00 kr
  • > 250 000 → 2 000,00 kr
 • Omslag, dominerande bild/uppslag
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 3 000 → 2 000,00 kr
  • < 10 000 → 2 250,00 kr
  • < 50 000 → 2 500,00 kr
  • < 250 000 → 3 000,00 kr
  • > 250 000 → 3 500,00 kr

→ Bild till artist/band

 • Bild till skivomslag
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 4 800,00 kr
  • < 10 000 → 7 000,00 kr
  • < 50 000 → 11 000,00 kr
 • Bild till booklet (insida på skiva)
  • (Upplaga) → (Pris)
  • < 5 000 → 1 900,00 kr
  • < 10 000 → 2 400,00 kr
  • < 50 000 → 3 000,00 kr
 • Bild för internetanvändning (lågupplöst)
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Bild för hemsida → 750,00 kr
  • Bild för Facebook → 400,00 kr
  • Bild för hemsida och Facebook → 950,00 kr
 • Pressbild (högupplöst)
  • (Upplaga) → (Pris)
  • Användning i 3 månader → 1 500,00 kr
  • Användning i 1 år → 2 500,00 kr
  • Användning i 3 år → 4 500,00 kr