Södra Teatern

2017-01-21 - Kajsa & Malena spelar på Södra Teatern, Stockholm

2017-01-21: Kajsa & Malena från Södra Teatern Foto: Annika Berglund


20170116 002032 315119

Smith and Tell

14 januari 2017 (Södra Teatern)
20170216 222516 1419

Torsson

16 februari 2017 (Södra Teatern)
20170322 210213 434821

Cristina Branco

22 mars 2017 (Södra Teatern)
20170707 230017 761783

Aaron Lee Tasjan

7 juli 2017 (Södra Teatern)
20170903 044121 295270

Dylan LeBlanc

2 september 2017 (Södra Teatern)
20170917 213612 734805

Mari Boine

17 september 2017 (Södra Teatern)
20170204 010714 642327

Kroke & Anna Maria Jopek

3 februari 2017 (Södra Teatern)
20170301 215919 426089

Magnus Carlson

1 mars 2017 (Södra Teatern)
20170707 231810 156768

Yola Carter

7 juli 2017 (Södra Teatern)
20170824 224112 49805

Veronica Maggio

24 augusti 2017 (Södra Teatern)
20170903 031420 916750

Parker Millsap

2 september 2017 (Södra Teatern)
20170214 224312 580215

Teenage Fanclub

14 februari 2017 (Södra Teatern)
20170306 221114 375274

Lloyd Cole

6 mars 2017 (Södra Teatern)
20170707 231723 505349

Eilen Jewell

7 juli 2017 (Södra Teatern)
20170903 031725 587643

The Dustbowl Revival

2 september 2017 (Södra Teatern)
20170903 050808 472270

The Tarantula Waltz

2 september 2017 (Södra Teatern)