Vida Arena

2016-12-03 - Kent spelar på Vida Arena, Växjö

2016-12-03: Kent från Vida Arena Foto: Niklas Gustavsson