2010-07-17 Den Svenska Björnstammen från Arvikafestivalen (1/11)

2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika
2010-07-17 - Den Svenska Björnstammen spelar på Arvikafestivalen, Arvika