2007-06-29 Deportees från Peace & Love (1/9)

2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge
2007-06-29 - Deportees spelar på Peace & Love, Borlänge