2011-12-16 Deportees från Sagateatern (1/15)

2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå
2011-12-16 - Deportees spelar på Sagateatern, Umeå