2016-08-27 Deportees från Popaganda (1/19)

2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm
2016-08-27 - Deportees spelar på Popaganda, Stockholm