2010-08-27 Familjen från Popaganda (1/5)

2010-08-27 - Familjen spelar på Popaganda, Stockholm
2010-08-27 - Familjen spelar på Popaganda, Stockholm
2010-08-27 - Familjen spelar på Popaganda, Stockholm
2010-08-27 - Familjen spelar på Popaganda, Stockholm
2010-08-27 - Familjen spelar på Popaganda, Stockholm