2012-05-26 Familjen från Dans Dakar (1/13)

2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm
2012-05-26 - Familjen spelar på Dans Dakar, Stockholm