2012-06-16 Gojira från Metaltown (1/6)

2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg
2012-06-16 - Gojira spelar på Metaltown, Göteborg