2007-04-13 Joe från Berns (1/6)

2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm
2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm
2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm
2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm
2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm
2007-04-13 - Joe spelar på Berns, Stockholm