2007-12-05 Lillasyster från Glada Ankan (1/9)

2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad
2007-12-05 - Lillasyster spelar på Glada Ankan, Karlstad